ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใข้บริการของเรา

 กฎ และกติกา ในการโพสประกาศ ขายเช่า

1. โพสประกาศซื้อขายให้ตรงบอร์ด

2. สมาชิกสามารถแนะนำ สินค้า 1 อย่าง ต่อ 1 กระทู้ เท่านั้น 

3. ดันกระทู้ได้กระทู้ละ 1 ครั้ง และอนุญาตให้ดันได้บอร์ดละไม่เกิน 3 กระทู้ ต่อวัน **กำลังปรับปรุง

4. ห้ามโพสข้อความเดิมซ้ำๆ บ่อยจนเกินไป 

5. ห้ามโพสสินค้าผิดกฏหมายละเมิดลิขสิทธิ์ 18+ หรือหมิ่นสถาบัน ถ้าพบเห็นให้แจ้งลบได้ทันที ใครทำผิดจะถูกลบกระทู้ และอาจระงับการใช้งานสมาชิก เว็บไซต์นี้เป็นแค่สื่อหรือพื้นที่กลางที่ให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการเท่านั้น การกระทำใดๆของสมาชิก เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น หากพบเห็นกระทู้ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งลบทันที 


กฎ กติกา ในการตั้งกระทู้

1. โพสประกาศซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์เช่น บ้าน อาคาร   และ ที่ดิน เท่านั้น  ห้ามโพสขาย สินค้าประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 

2. สมาชิกสามารถแนะนำ   อสังหาริมทรัพย์  ได้ฟรี ตลอดปี

3. ดันกระทู้ได้กระทู้ละ 1 ครั้ง และอนุญาตให้ดันได้บอร์ดละไม่เกิน 3 กระทู้ ต่อวัน ** กำลังปรับปรุง **

4. ห้ามโพสข้อความเดิมซ้ำๆ บ่อยจนเกินไป

5. ห้ามโพสอสังหาริมทรัพย์ ผิดกฏหมายละเมิดลิขสิทธิ์   รูปภาพประกอบ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับ   รูปลามกอนาจาร     ลบหลู่ศาสนา หรือหมิ่นสถาบัน การพนัน เหยียดผิว  ถ้าพบเห็นให้แจ้งลบได้ทันที

6. กรุณาโพสเป็นภาษาไทย (Thai Language)  และ ภาษาอังกฤษ  (English Language) เท่านั้น


ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก และนโยบายความเป็นส่วนตัว

การสมัครสมาชิก เพื่อเข้ามา แนะนำ   อสังหาริมทรัพย์  ของเว็บไซต์  www.lanna2home.com  ถือว่าได้ทำการ ยอมรับ และปฏิบัติตาม  ข้อกำหนด รวมทั้งกฎ ข้อจำกัด  และเงื่อนไขการใช้บริการ  ของ  lanna2home

ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก    lanna2home  จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าใช้บริการ   lanna2home  หากทีม lanna2home  ตรวจสอบพบว่า  ผู้ใช้ รายใด สห้ข้อมูลเท็จ  ตั้งใจเข้ามาป่วน เว็บไซต์ของเก่า ทีมงาน lanna2home  มีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือ ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  ให้ทราบ 

ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

สมาชิก  lanna2homeจะต้องรับผิดชอบประกาศของสมาชิกเองทุก โพส  ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นๆ ทางเว็บไซต์  lanna2home จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากประกาศของสมาชิกใดๆทั้งสิ้น ในทุกกรณี

สมาชิก จะต้องใช้ User ที่เหมาะสม ไม่ลบหลู่ศาสนา หรือหมิ่นสถาบัน ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้

ผู้สมัครต้องยินยอมให้  lanna2home  ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หาก ทีมงาน ของเว็บไซต์  ตรวจสอบพบว่า  ผู้ใช้ให้ข้อมูลเท็จ  ทีมงานของเว็บไซต์   มีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์ หรือยกเลิก การเป็นสมาชิกได้ทันที   และ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และ ทำการ หยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

นโยบาย  ความเป็นส่วนตัว 

ข้อมูลของสมาชิก  อยู่ภายใต้ นโยบาย ความเป็นส่วนตัว  ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ ทาง   จะไม่เปิดเผยข้อมูลของ  ผู้ใช้ก่อนได้รับอนุญาต นอกจาก เว็บไซต์ จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉันยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ